Noc kostelů

Noc kostelů nabízí možnost v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů, rajské dvory, krypty, věže, kůry a další běžně nedostupné prostory.

V Bedřichově je v kostele Svatého Antonína spojena vždy s tradičním povídáním o historii kostela.

Letos se akce koná 24.května v 19:00. Více informací naleznete také zde.